Instytut Paula Coelho

Instytut Paula Coelho jest organizacją o charakterze non profit, finansowaną wyłącznie dzięki wpływom z honorariów autora. Jej głównym celem nie jest prowadzenie działalności charytatywnej, ale stworzenie szansy na lepszą przyszłość osobom upośledzonym i zepchniętym na margines społeczeństwa brazylijskiego. Obecnie Instytut Paula Coelho zapewnia wsparcie finansowe upośledzonym osobom starszym i jest jednym ze sponsorów projektu Creche Escola Meninos da Luz, Lar Paulo de Tarso (w faweli Pavao-Pavaozinho w Rio de Janeiro), który obejmuje opieką 270 dzieci.

Instytut Paula Coelho Instytut Paula Coelho

Jeśli wybierasz się do Brazylii, możesz odwiedzić Creche Escola Meninos da Luz i na swój sposób włączyć się w pomoc dzieciom. Weź jednak pod uwagę, że Lar Paulo de Tarso mieści się na terenie faweli i sam ponosisz odpowiedzialność za ewentualne niebezpieczeństwa. Więcej informacji znajdziesz na stronie: Solar Meninos de Luz